Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen maksut muuttuvat vuoden 2015 alusta

Maistraattien henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisten palveluiden maksuihin tulee keskimäärin 4 prosentin korotus ja holhoustoimen maksuihin keskimäärin 6 prosentin korotus. Lisäksi tulee eräitä muita yksittäisiä maksujen korotuksia.

Väestörekisterikeskuksen julkisoikeudellisissa tietopalvelusuoritteissa kyselypalveluiden yksikkömaksut laskevat ja rekisterin kertapäivitysten sekä poimintapalveluiden yksikkömaksut nousevat.

Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen uudet maksuasetukset tulevat voimaan vuoden 2015 alusta ja ovat voimassa vuoden 2016 loppuun.

Facebook
Twitter
LinkedIn