Mikä on takaajan vastuu vuokrarästeistä?

Vuokralaisen äiti oli antanut vuokranantajalle omavelkaisen takauksen poikansa ja tämän tyttöystävän vuokrasuhteeseen perustuvien velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi. Tapauksessa oli kyse siitä​ rajoittaako huoneenvuokralaki omavelkaisen takauksen antajan vastuuta vuokralaisen vuokrarästeistä vai rajoittuuko sen sovellettavuus vain vuokrasuhteen varsinaisiin osapuoliin? Pariskunnalle kun oli päässyt kertymään vuokrarästejä yli 3 kuukauden ajalta.

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (AHVL) mukaan vuokrasuhteen osapuolet voivat sopia kohtuullisen vakuuden asettamisesta sen vahingon varalle, että vuokralainen ei pysty täyttämään velvoitteitaan. Lain mukaan kuitenkin ehto, jonka mukaan vuokralaisen olisi annettava suurempi kuin kolmen kuukauden vuokraa vastaava vakuus on mitätön.

Takaus on takaajan ja velkojan välinen itsenäinen ja päävelasta erillinen sitoumus, vaikka se liittyy päävelkaan. AHVL:n 8 §:n tarkoituksena voitiin hovioikeuden mukaan katsoa olevan vuokrasuhteen heikomman osapuolen eli vuokralaisen aseman turvaaminen jo lähtökohtaisesti kohtuuttomilta sopimussuhteen solmimisen edellytyksiltä. Tämä on vuokralaisen suhteen hyväksyttävää, sillä säännöksessä säädettyä määrää suuremman vakuuden vaatiminen vuokralaiselta saattaa rajoittaa liiaksi vuokralaisten mahdollisuuksia asettua vuokralaiseksi. Myös vuokralaisen etujen kannalta voi olla joskus tarpeen, että takaaja voi halutessaan antaa takauksen vuokralaisten kaikkien velvoitteiden täyttämisestä.

Tässä tapauksessa Vaasan hovioikeus katsoi, että takaajan asemassa oleva henkilö ei voinut vedota hyväkseen AHVL:n 8 §:n 2 momentin säännökseen vakuuden enimmäismäärästä, sillä se koski sanamuotonsa ja tarkoituksensa, kuten myös lain esitöiden mukaisesti vain vuokrasuhteen osapuolia eli vuokralaisia ja vuokranantajaa.

Vaasan hovioikeus katsoi ratkaisussaan 15.6.2016 nro 292 (äänestys), että asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain säännös ei rajoittanut omavelkaisen takauksen antaneen takaajan vastuuta kolmen kuukauden vuokraa vastaavaan määrään. Ratkaisu ei ole lainvoimainen.

Facebook
Twitter
LinkedIn