Onhan taloyhtiösi varautunut lumen tuloon? Kertaa nämä talvikunnossapidon keskeiset säännöt

Viimeistään nyt kannattaa varmistaa, että taloyhtiön talviturvallisuus on kunnossa. Kiinteistönomistaja on aina lähtökohtaisesti vastuussa kiinteistön alueella tapahtuneista liukastumisista tai lumen ja jään putoamisesta aiheutuneista vahingoista.

Lumen tuloon varautumisen tavoitteena on varmistaa viihtyisä ja turvallinen arki kaikille asukkaille. Etenkin vaihteleva talvikeli asettaa erityisiä turvallisuushaasteita ja vaatii olosuhteiden jatkuvaa tarkkailua kiinteistön alueella. Kun lämpötila sahaa plussan puolelta pakkaselle, hiekotuksesta ei välttämättä ole iloa enää seuraavana päivänä. Pohdintaa talvisin aiheuttavat myös parkkialueelle kasaantuvat kinokset ja räystäille kertyvä lumi ja jää.

Vaarana liukkaus ja katoilta putoava jää

Liukkauden torjunta on yksi talven tärkeimmistä tehtävistä taloyhtiössä. Kiinteistönomistaja huolehtii alueensa jalankulkuväylien ja paikoitusalueiden säännöllisestä hiekoituksesta sekä tontille johtavan kulkutien turvallisuudesta. Lue tästä, miten taloyhtiö voi välttyä joutumasta maksumieheksi liukastumistapauksissa.

Toinen talvinen vaaranpaikka on katoilta putoava lumi ja jää. Pahimpaan aikaan, tilanne vaatii kiinteistönomistajalta jatkuvaa tarkkailua. Vaarallinen alue eristetään varoituspuomein ja tarpeen vaatiessa puututaan myös liikennejärjestelyihin ajokaistoja sulkemalla. Ajoväylään liittyviin toimenpiteisiin on haettava lupa rakennusvirastolta.

Pienessä taloyhtiössä sovitaan usein niin, että osakkaat huolehtivat talvikunnossapidosta itse oman talonsa kohdalla. Lue tästä, mitä silloin täytyy muistaa vahingonkorvausvelvollisuudesta.

Varmista, että sopimukset ovat kunnossa ja seuraa huoltoyhtiön toimintaa

Useimmat taloyhtiöt ovat ulkoistaneet talvikunnossapidon huoltoyhtiöille. On kuitenkin oleellista pitää mielessä, että ulkoistamisesta huolimatta vastuu turvallisuudesta on viime kädessä taloyhtiöllä. Siksi on tärkeää, että huoltosopimuksen sisältö talvikunnossapidon osalta katsotaan läpi huolellisesti. Jos määräyksistä löytyy puutteita, ne tulee hoitaa kuntoon pikaisesti huoltoyhtiön kanssa. 

– Huoltosopimus pitää aina tehdä kirjallisesti. Mukana listauksessa täytyy ainakin olla lumi- ja jäätilanteen päivittäinen seuranta sekä sovitut varotoimenpiteet vaaratilanteessa. Taloyhtiön tehtävä on puolestaan seurata, että huoltoyhtiö toteuttaa sopimukseen listatut toimenpiteet asianmukaisesti, Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja Marina Furuhjelm sanoo.

Vahinkotapauksissa ensisijainen korvausvastuu on kiinteistönomistajalla. Taloyhtiö voi kuitenkin vaatia korvauksia huoltoyhtiöltä, jos se on laiminlyönyt sopimukseen kirjattuja velvollisuuksiaan.  

– Kun taloyhtiön alueella tapahtuu esimerkiksi vahingonkorvausoikeudenkäyntiin tai peräti poliisitutkintaan johtava liukastumistapaus, taloyhtiöltä on löydyttävä näyttöä siitä, miten kunnossapitotehtävät on yhtiön puolesta hoidettu. Osoittaessaan huolellista toimintaa taloyhtiö voi välttyä korvausvastuulta, Furuhjelm muistuttaa.

Taloyhtiön hallituksen ei kuitenkaan kannata säikähtää vastuuta. Tärkeintä on, että asiat hoidetaan tarkasti ja kaikki toimenpiteet sekä niiden seuranta dokumentoidaan. Sopimusasioissa kannattaa myös herkästi kääntyä asiantuntijan puoleen, jos tilanne tuntuu miltään osin epävarmalta.

Kuva: Unsplash

Facebook
Twitter
LinkedIn