Rakentamisen tiedonantovelvollisuus yksinkertaistuu 1.1.2016

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus yksinkertaistuu 1.1.2016

Rakentamisen tiedonantomenettely helpottuu 1.1.2016 lukien. Jatkossa urakkailmoituksia täytyy antaa harvemmin, eikä enää jokaiselta työmaalta erikseen. Myös pakollisia ilmoitustietoja on vähemmän. Tiedot voi kuitenkin halutessaan ilmoittaa kuten tähän asti.

Rakennustyön tilaaja antaa urakkailmoituksen, jos ostaa rakennusurakan, joka on arvonlisäverolaissa tarkoitettua rakentamispalvelua, ostaa rakennustelineiden pystytys- ja purkutyötä tai vuokraa näihin töihin työvoimaa toiselta yritykseltä. Ilmoitus annetaan kuitenkin vain, jos urakkasopimuksen arvo on yli 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa

Kunkin kuukauden tiedot täytyy ilmoittaa viimeistään kohdekuukautta toisena seuraavan kuukauden viidentenä päivänä.  Vuoden vaiheessa voimaan tulevan muutoksen jälkeen maaliskuussa 2016 annettavat tammikuun 2016 ilmoitukset urakoista voi halutessaan ilmoittaa seuraavasti:

  • Yritykset voivat ilmoittaa urakoista sopimuskohtaisesti: jos tilaaja käyttää samaa urakoitsijaa usealla työmaalla, tilaaja voi antaa vain yhden sopimuskohtaisen urakkailmoituksen.
  • Urakkailmoituksen voi halutessaan antaa ainoastaan urakan alkaessa sekä silloin, kun yritys laskuttaa urakkasopimuksen perusteella eli pelkän toteutumisen perusteella urakkailmoitusta ei tarvitse antaa.

Yllämainittujen muutosten lisäksi osa pakollisista ilmoitustiedoista muuttuu vapaaehtoiseksi.

  • Yhteyshenkilöiden osoitetiedot
  • työmaan sijainti muuttuu sopimuskohtaiseksi tiedoksi urakkatiedoissa
  • Työntekijästä jonka kotivaltio on muu kuin Suomi, riittää osoitetiedoksi vain kotivaltion osoite. Osoite Suomessa muuttuu vapaaehtoiseksi.

Lisätietoa www.vero.fi/rakentamisilmoitukset ja http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Tiedotteet/Rakentamisen_tiedonantovelvollisuus_yksi(38865)

Facebook
Twitter
LinkedIn