Ryhmärakennuttamislaki voimaan 1.9.2015

Uuden lain tarkoituksena on edistää ryhmärakennuttamista turvaamalla ryhmärakennuttamishankkeisiin osallistuvien oikeudellinen asema ja edesauttamalla sen myötä rahoituksen saamista hankkeille.

Ryhmärakennuttamisella tarkoitetaan omatoimisen ja rakennusliikevetoisen asuntorakennuttamisen välimuotoa, jota varten ryhmä tulevia asukkaita järjestäytyy ja ryhtyy rakennuttamaan asuntoja yhdessä.Rakennuttajana voi ryhmärakennuttamishankkeissa toimia niin asunto-osakeyhtiö sekä muu asuntoyhteisö tai kiinteistömuotoisessa ryhmärakennuttamisessa ryhmään kuuluvat yksittäiset henkilöt.

Laissa säädetään myös ryhmärakennuttamishankkeen markkinoinnista sekä ryhmärakennuttamiskonsultin velvollisuuksista.

L 190/2015, HE 228/2014

Facebook
Twitter
LinkedIn