Suunnitteilla kameravalvonta taloyhtiöön? Muista nämä tärkeät ohjeet

Asuntomurrot ovat lähes tuplaantuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Etenkin kesäkuukaudet ovat otollista aikaa hämärähommille.  Mitä on hyvä huomioida, kun taloyhtiössä suunnitellaan kameravalvontaa?

Lisääntynyt turvattomuuden tunne tai alueella tapahtuneet ilkivaltateot näkyvät myös kameravalvonnan yleistymisenä. Taloyhtiöissä kiinteistöön asennettavan kameran tarkoituksena on useimmiten kellari- ja vinttikomeromurtojen, asuntomurtojen sekä kiinteistöön kohdistuvan ilkivallan ennaltaehkäisy ja selvittäminen. Käytännössä valvontakameroita asennetaan kellarin ja vintin käytävien lisäksi myös kerrostalojen rappukäytäviin.

Vaikka kameravalvonta on yleistynyt Suomessa viime vuosina nopeasti myös asuinkiinteistöissä, ei kameravalvonnasta ole omaa lainsäädäntöä. Kameravalvonnan laillisuus riippuukin lähtökohtaisesti valvonnan suorittajasta, valvotusta paikasta sekä valvonnan tarkoituksesta.

– Koska kameravalvonta vaikuttaa asumiseen ja on monessa taloyhtiössä epätavallinen hankinta, kannattaa hankintapäätös tehdä yhtiökokouksessa, jossa kameravalvonnan hankinnasta päätetään enemmistöpäätöksellä, Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja Marina Furuhjelm muistuttaa,

Kotirauhan piirissä saa kuvata vain luvalla

Rikoslain 24 luvussa on kameravalvontaa koskevat säädökset. Nämä koskevat yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamista. Kameravalvonnassa voidaan syyllistyä salakatseluun ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen silloin, kun joku oikeudettomasti teknisellä laitteella katselee tai kuvaa kotirauhan suojaamassa paikassa oleskelevaa henkilöä. Salakatselun tunnusmerkkejä arvioitaessa on siis otettava huomioon, onko katselu tai kuvaaminen tapahtunut kotirauhan piiriin kuuluvalla alueella.

Silloin, kun valvontakamera asennetaan taloyhtiön yhteiselle piha-alueelle, kuten parkkipaikalle tai jätekatokselle, asennus ei edellytä suostumuksia asukkailta, koska kyseessä ei ole kotirauhan suojaama alue.

– Valvontakameran asentaminen vintti- ja kellaritiloihin ei mielestämme vaadi asukkaiden erillisiä suostumuksia. Alalla on kuitenkin myös esitetty näkemys, jonka mukaan kellaritilat olisivat kotirauhan suojaamia alueita, jolloin valvontakameran asentaminen vaatisi suostumukset. Sen sijaan rappukäytävä on selkeästi kotirauhan suojaamaa aluetta, joten kaikilta kerrostalon asukkailta, eli osakkailta ja muilta talossa asuvilta on saatava suostumus rappukäytävän kameravalvonnalle, Furuhjelm sanoo.

Jos valvontakamera sijoitetaan pihalle, taloyhtiön tulee huolehtia siitä, ettei kameralla kuvata yksittäisten asukkaiden käytössä olevia pihoja tai ikkunoiden kautta asuntoihin sisälle. Kameravalvonnasta tulee aina ilmoittaa näkyvällä paikalla, esimerkiksi kylteillä ”Kiinteistössä tallentava kameravalvonta”.

Tallentava kamera vaatii henkilötietolain noudattamista

Valvontakameran mahdollisella tallennusominaisuudella ei ole merkitystä, kun arvioidaan, onko syyllistytty salakatseluun vai ei, mutta sen sijaan sillä on merkitystä henkilötietolain soveltamisessa. Jos taloyhtiö käyttää tallentavaa kameravalvontaa, muodostuu henkilörekisteri. Tietosuojavaltuutetun kannan mukaan tallennettu ja tunnistettava kuva tai ääni on henkilötietolaissa mainittu henkilötieto. Kameravalvonnassa on tällöin siis noudatettava henkilötietolain säännöksiä.

EU:n uusi tietosuoja-asetus on tuonut uusia velvoitteita rekisterinpitäjälle ja oikeuksia rekisteröidylle. Henkilörekisteristä täytyy laatia jokaisen tarkkailtavan saatavilla oleva tietosuojaseloste, josta tulee ilmetä mm. rekisterinpitäjän nimi, yhteystiedot, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja se, mihin tietoja säännönmukaisesti käytetään. Tallenteita saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, jota varten valvontaa suoritetaan.

Tallentavassa kameravalvonnassa on lisäksi muistettava lain vaatimus siitä, että rekisteröidyllä, eli asukkaalla on oikeus tulla tarkistamaan mihin rekisteriin hänet on merkitty. Kameravalvonnassa tämä tarkoittaa sitä, että asukas, joka on tullut kuvatuksi, on oikeutettu katsomaan hänestä otettuja kuvia. Naapureista otettuja kuvia ei sen sijaan saa katsella. Lue tästä, saako taloyhtiön asukas asentaa valvontakameran omalle pihalle tai parvekkeelle.

Valvontakameran sijainti ja suostumukset

  • Kamera sijoitetaan ulko-oven ulkopuolelle ja kamera suunnataan yleiselle pihalle = osakkaiden enemmistöpäätös
  • Kamera sijoitetaan ulko-oven ulkopuolelle siten, että kamera kuvaa taloyhtiön porrashuoneen ulko-ovea = tarvitaan asukkaiden suostumukset, koska myös porrashuone, joka on kotirauhan suojaama alue, tulee kuvatuksi.
  • Kamera sijoitetaan porrashuoneeseen (kameralla ei välttämättä kuvata yksittäisten asuntojen huoneisto-ovia) = tarvitaan asukkaiden suostumukset, koska porrashuone, joka on kotirauhan suojaama alue, tulee kuvatuksi.
Facebook
Twitter
LinkedIn