AJANKOHTAISTATaloyhtiöt

Kuukauden lakikysymys: Saako taloyhtiön asukas asentaa valvontakameran omalle pihalle tai parvekkeelle?

kameravalvonta taloyhtiössä

Jos osakas päättää asentaa kameran hallinnassaan olevalle alueelle, hänen täytyy varmistua siitä, että salakatselua ei tapahdu. Lisäksi kameran asentajan velvollisuus on huolehtia tietosuoja-asioista.

Parveke on osakashallinnassa oleva tila. Myös rivitalon piha-alue on osakashallinnassa, jos näin todetaan yhtiöjärjestyksessä. Osakkaalla on asunto-osakeyhtiölain perusteella laaja oikeus tehdä muutoksia hallinnassaan olevalla alueella. Tietyistä muutoksista pitää kuitenkin ilmoittaa yhtiölle etukäteen. Jos esimerkiksi kamera kiinnitetään taloyhtiön julkisivuun, tai yhtiön sähköjärjestelmään tehdään muutoksia, taloyhtiön tulee tietää tästä etukäteen.

Kameran asentamista suunnittelevan osakkaan tulee huolehtia itse siitä, ettei hän syyllisty salakatseluun. Salakatselu määritellään laissa seuraavasti: “Joka oikeudettomasti teknisellä laitteella katselee tai kuvaa 1) kotirauhan suojaamassa paikassa taikka käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa oleskelevaa henkilöä taikka 2) yleisöltä suljetussa, 3 §:ssä tarkoitetussa rakennuksessa, huoneistossa tai aidatulla piha-alueella oleskelevaa henkilöä tämän yksityisyyttä loukaten, on tuomittava salakatselusta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Yritys on rangaistava.”

Tietosuoja-asioita ei pidä unohtaa

Kameran asentanut osakas ei saa kuvata mitään muuta kuin omaa aluetta. Kuvissa ei siis saa näkyä sisälle naapurin huoneistoon eikä naapurin parveketta tai piha-aluetta. Myös omassa hallinnassa olevien tilojen osalta osakkaan tulee itse varmistua siitä, että toimintaan ei liity vierailijoiden salakatselua ja että tietosuoja-asetuksen vaatimat toimenpiteet on suoritettu. Laki vaatii, että henkilörekisteristä on laadittava rekisteriseloste, josta ilmenevät rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja se, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan.

Lue aiempia kysymyksiä:

Koti on asumuskelvoton remontin takia, voinko saada vastikealennusta?
Muuttaako sähköinen huoneistotietojärjestelmä osakekirjaan tehtävää siirtomerkintää?
Voiko taloyhtiön hallitus päättää, että pihalta varataan autopaikkoja lumen kasaamista varten?
Voiko yhtiökokoukseen osallistua etänä? 
Onko sähköinen valtakirja pätevä?
Kuka vastaa takkahormien kunnossapidosta?
Asukkaan auto vaurioitui pihatalkoissa, kuka korvaa vahingon?
Miten vuokravakuus asetetaan, mitä siinä pitää huomioida ja mikä on takaajan vastuu?
Pihamaa on melkoinen temmellyskenttä, millaista käytöstä taloyhtiö voi rajoittaa?
Mitä parvekkeella saa tehdä, mikä on kiellettyä?
Yhtiökokouksen pöytäkirjantarkastaja, mitä rooliin kuuluu? Entä, jos tehtävään valittu henkilö ei suostu allekirjoittamaan pöytäkirjaa?
Kellaritilasta pyörävarasto, entä jos yhtiöjärjestyksen mukaan kellarikomerot kuuluvat osakkaille?
Osakas haluaa saada asiansa yhtiökokouksen käsittelyyn, mikä on oikea tapa toimia?
Voiko taloyhtiön hallitus periä ylimääräistä vastiketta osakkailta tilikauden aikana?