Taloyhtiön remontit koronaepidemian aikana – mitä sanoo virallinen ohjeistus?

Monissa taloyhtiöissä kiireisetkin peruskorjaushankkeet ovat jääneet paussille odottamaan poikkeustilan päättymistä ja epidemian tasaantumista. Kun hankkeita ryhdytään vähitellen taas edistämään, turvallisuus on edelleen etusijalla.

Vaikka rajoituksia ollaan helpottamassa, korona on tämänhetkisten tietojen perusteella valitettavasti keskuudessamme vielä pitkään. On kuitenkin tärkeää, että taloyhtiöissä otetaan vähitellen askeleita eteenpäin ja nostetaan hankkeita takaisin työpöydälle. Turvallisuudesta tinkimättä.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä ympäristöministeriö antoivat 14.4.2020 ohjeen asuinrakennusten korjaushankkeisiin Covid-19 -epidemian aikana. Vaikka kyse on ohjeesta eikä määräyksestä tai asetuksesta, on ohjeistuksen noudattaminen taloyhtiössä järkevää. Ohjeistuksen mukaan taloyhtiön ulkotiloissa ja yleisissä sisätiloissa voi rajoitusten aikanakin tehdä korjaustöitä. Näin ollen esimerkiksi piharemontit tai julkisivuremontit ovat mahdollisia vallitsevasta tilanteesta huolimatta.

Sen sijaan huoneistoihin sisälle ohjeistus ei suosittele menemään kuin ainoastaan välttämättömistä syistä. Ohjeistus sanoo näin:
Ne korjaustyöt, joiden siirtäminen myöhemmäksi voi aiheuttaa lisävahinkoa tai haittaa, tulee kuitenkin tehdä välittömästi. Huoneistokäynnit voivat olla välttämättömiä esimerkiksi putkivuodon korjaamiseksi tai viemäritukoksen avaamiseksi tai muun vastaavan akuutin vian korjaamiseksi sekä lisävahingon välttämiseksi. Tällöin korjaustyöt on toteutettava tartuntariskiä välttäen. Välttämättömiä korjaustoimenpiteitä voivat olla myös ne terveydensuojeluviranomaisen määräämät toimenpiteet terveyshaitan poistamiseksi, joita ei voi siirtää myöhemmäksi. Näissä tilanteissa terveydensuojeluviranomainen arvioi korjaustoimenpiteen välttämättömyyden ja kiireellisyyden.

Välttämättömyyttä ei ohjeistuksessa kovin tarkasti määritellä, mutta riittävää on se, että korjausten lykkääminen voi aiheuttaa lisävahinkoa tai muuta haittaa. Jos siis taloyhtiössä on jo ilmennyt putkivuotoja, linjasaneeraukseen kannattanee ryhtyä. Hallituksen on kuitenkin suositeltavaa varmistaa välttämätön korjaustarve teknisen asiantuntijan, suunnittelijan tai muun asiantuntijan toimesta.

Kuka päättää yksittäiseen huoneistoon menemisestä?

Lain mukaan hallituksella ja isännöitsijällä sekä näiden valtuuttamilla henkilöillä on oikeus päästä osakehuoneistoon. Taloyhtiön johto voi näin ollen päättää, että huoneistoon mennään tekemään välttämättömiä korjaustöitä epidemiankin aikana. Tältä osin on silti hyvä muistaa, että edellä mainittu ohjeistus huoneistoon menemiseksi koskee peruskorjaushankkeiden lisäksi myös tilanteita, joissa vain yksittäinen huoneisto on korjaustarpeessa. Huoneistokäynneissä on tärkeää turvata niin asukkaiden kuin työntekijöidenkin terveys huolehtimalla suojavarusteiden käytöstä ja muusta ohjeistuksesta.

Joel Sariola,
asianajaja

Facebook
Twitter
LinkedIn