Tilaajavastuulaki muuttuu

Eduskunta hyväksyi 11.3.2015 muutoksia tilaajavastuulakiin (HE 161/2014)

Tilaajan selvitysvelvollisuutta muutetaan sopimuspuolen verovelkatietojen ja eläkevakuuttamista koskevien tietojen osalta. Lakia selkiytetään verovelkatodistuksen esittämisen osalta. Selvitysvelvollisuuden täyttämiseksi on riittävää, että tilaaja pyytää sopimuspuolelta todistuksen verojen maksamisesta tai selvityksen siitä, että verovelan määrä, josta ei ole tehty maksusuunnitelmaa, ei ylitä 10 000 euroa tai selvityksen verovelan määrästä.

Eläkevakuuttamista koskevien tietojen osalta lakiin on kirjattu yksityiskohtaiset säännökset siltä osin kuin kysymys on sopimuspuolen sopimuskauden aikana lähetetyistä työntekijöistä, joita työnantajalla ei ole velvollisuutta Euroopan unionin sääntelyn perusteella vakuuttaa Suomessa. Sopimuspuolen on tällöin toimitettava tilaajalle selvitys sosiaaliturvan määräytymisestä ennen työn aloittamista. Tilaajan puolestaan on sopimusta tehdessään varmistettava, että sopimuspuoli ilmoittaa mainitut tiedot.

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn