Turun HAO 28.01.2015, taltio: 15/0018/1 Ravintolavuokralaisen valitusoikeus toimintaansa palvelevan terassin toimenpidelupa-asiassa

Ravintolayrittäjällä ei ollut valitusoikeutta tarjoiluterassin toimenpideluvan hylkäävässä päätöksessä. Päätöksellä katsottiin olevan ravintolatoimintaan ja vuokrasopimukseen liittyvät vaikutukset, joita oli pidettävä vain päätöksestä johtuvina välillisinä vaikutuksina. Hylkäävä päätös ei maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetulla tavalla välittömästi vaikuta ravintolatilat vuokranneen B Oy:n oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun.  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/hao/2015/turun_hao20150018

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn