Turun HO 20.2.2015, nro 153: Vesivahingon ei katsottu johtuvan vuokralaisen sairauskohtauksesta

Turun hovioikeus katsoi vuokralaisen aiheuttaneen vesivahingon tuottamuksellaan, kun vuokralainen oli maannut useita tunteja suihkussa lattiakaivon päällä. Hovioikeus ei katsonut että vuokralaisen väittämä epilepsiakohtaus olisi voinut kestää useita tunteja aiheuttaen vesivahingon. Hovioikeus totesi myös, että osakkaan vastuu vuokralaisestaan edellyttäisi, että osakas olisi menetellyt huolimattomasti vuokralaista valitessaan ja tai laiminlyönyt tavanomaisen huoneiston kunnon valvonnan. Koska yleensä osakas voi olettaa, että huoneiston vuokralainen huolehtii huoneistosta huolellisesti, näin ollen osakas voi olettaa vuokralaisen ilmoittavan huoneiston vahingoista. Hovioikeus katsoikin, ettei osakkeenomistaja ollut vastuussa vuokralaisen aiheuttamasta vahingosta eikä osakkeenomistajan todettu toimineen tuottamuksellisesti vuokrattuaan kohteen vuokralaiselle.

Vuokralaisen korvausvelvollisuutta kuitenkin soviteltiin puoleen, hovioikeuden verrattua toisiinsa vuokralaisen ja taloyhtiön varallisuusoloja. 

Facebook
Twitter
LinkedIn