Työeläkeyhtiöiden tytäryhtiöille oikeus rakennuttaa asuntoja velkarahalla 2015-2017

Työeläkevakuutusyhtiöiden tytäryhtiöillä on jatkossa mahdollisuus rakennuttaa asuntoja velkarahalla. Laissa ei ole vaatimuksia siitä, kuinka paljon tytäryhteisönä olevan asunto-osakeyhtiön asunnoista tulee olla vuokra-asuntoja, vaikka lain tavoitteena on nimenomaan vuokra-asuntotuotannon kasvattaminen. Vuokra-asuntoihin liittyvää vaatimusta ei nähty tarpeelliseksi, koska työeläkevakuutusyhtiöiden suorat asuntosijoitukset ovat lähes kokonaan vuokra-asuntoja.

Käytännössä työeläkeyhtiön on perustettava asunto-osakeyhtiömuotoinen tytäryhtiö vuokra-asuntojen rakennuttamista varten. Tytäryhtiö voi ottaa velkaa asuntojen rakentamiseen korkeintaan 50 prosenttia asuntosijoituksen arvosta.

Laki on määräaikainen ja luotonottomahdollisuus on käytettävissä kolme vuotta lain voimaan tulosta. Lakia kuitenkin sovelletaan sen voimassaoloaikana perustettuihin työeläkeyhtiöiden tytäryhtiöihin vuoden 2032 loppuun, jotta pitkäaikaiset luotot ovat mahdollisia.  Perustamisen tarkalla päivämäärällä tarkoitetaan asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) mukaisen perustamissopimuksen mukaista viimeisen osakkeenomistajan allekirjoituksen päivämäärää.

Uudistus on osa meneillään olevaa TyEL-laitosten vakavaraisuusuudistusta. Samalla tehdään tarvittavat muutokset verolainsäädäntöön koskien varojen arvostamista käypiin arvoihin eläkelaitosten taseessa.

Facebook
Twitter
LinkedIn