Suunnitelmissa lisä- tai täydennysrakentamishanke — kuka tekee selvitystyön ja miten sen jälkeen edetään?

Taloyhtiöiden kiinnostus lisä- ja täydennysrakentamiseen liittyviin hankkeisiin on selvästi lisääntynyt. Mitkä ovat onnistuneen projektin keskeiset tekijät?

Viime vuonna voimaan tulleen lainuudistuksen myötä myös rakennuksen tai sen osan purkaminen on mahdollista jopa määräenemmistöllä. Monet tahot ovat aktivoituneet asiassa ja informaatiota on saatavilla useista eri suunnista. Aineistoihin kannattaakin perehtyä mahdollisimman kattavasti, vaikka sitä on paljon. Esimerkiksi Helsingin ja Tampereen kaupungit tarjoavat tietoa erilaisista hankkeista. Kaupunkien tavoitteena on edistää uutta rakentamista. Lisä- ja täydennysrakentamisen avulla se tapahtuu taloudellisesti ja ympäristön kannalta järkevällä tavalla.

Kuka taloyhtiössä tekee selvitystyön?

Asunto-osakeyhtiöissä yleistoimivalta päätöksenteon osalta kuuluu yhtiökokoukselle. Tältä osin asunto-osakeyhtiöt eroavat tavallisista osakeyhtiöistä. Siinä vaiheessa, kun hankkeet ovat vasta harkinnassa tai edes haaveissa, on kuitenkin taloyhtiöstä löydyttävä taho, joka perehtyy asiaan. Kyseeseen voi tulla aktiivinen hallituksen jäsen, osakas tai isännöitsijä, joka tutkii taloyhtiönsä orastavat mahdollisuudet hankkeen toteuttamiseen.

Lain mukaan taloyhtiön hallituksen tehtäviin kuuluu huolehtia yhtiön kiinteistön ja rakennusten pidosta. Hallituksen tulee myös toimia huolellisesti ja sen suorittamien toimien on edistettävä yhtiön etua. Velvollisuuksia ei ole syytä tulkita supistavasti, vaan hallituksella on roolinsa puitteissa mahdollisuus edistää ja selvittää hanketta tarvittavin osin – oman toimivaltansa puitteissa. Yhtiökokouksen päätöksiä tarvitaan tyypillisesti vasta siinä vaiheessa, kun hankkeeseen liittyvään selvitystyöhön ryhdytään kiinnittämään laajemmin esimerkiksi yhtiön varoja.

Ainakin nämä ominaisuudet löytyvät onnistuneesta hankkeesta:

Ajoitus on osunut kohdilleen, kun mahdollisuudet on selvitetty ennen kuin taloyhtiössä on suoritettu kaikki laajemmat remontit. Selvittäminen kannattaakin aloittaa ennen kuin pitkän tähtäimen suunnitelman korjaustarpeet painavat päälle.

Avoimuus toteutuu parhaiten siten, että mahdollisuudet ja vaihtoehdot esitetään osakkaille jo siinä vaiheessa, kun selvitykset ovat saaneet edes hiukan lihaa luiden ympärille. Mielessä kannattaa myös pitää taloyhtiön nykytilan realiteetit. Useissa taloyhtiöissä rahaa kaivataan esimerkiksi tulevien remonttien toteuttamiseen. Tyypillisesti kyseessä ovat isot päätökset, joiden osalta osakkaat kaipaavat tietoa sekä mahdollisuuden vaikuttaa hanketta koskeviin ratkaisuihin. Viime kädessä päätökset tehdään aina yhdessä.

Asiantuntijat turvaavat hankkeen sujuvan etenemisen. Isommat hankkeet ovat aina kokonaisuus, jossa tarvitaan taloudellista, teknistä sekä juridista osaamista. Nämä osaamisalueet myös linkittyvät monessa kohtaa, kun pyritään löytämään taloyhtiölle sopivaa etenemispolkua. Asiantuntijat tuovat toki varmuutta myös niihin vaiheisiin, kun asiat eivät välttämättä mene niin kuin siellä kuuluisassa Strömsössä (jota toivottavasti ei aiota purkaa).

Mahdollisuuksia on monia ja poikkeuksellisesta keväästä johtuen useimmille on saattanut vapautua aikaa asioihin perehtymiseen.

Tommi Leppänen
lakimies

Tutustu näihin:

Helsingin kaupungin täydennysrakentaminen
Tampereen kaupungin täydennysrakentaminen

Facebook
Twitter
LinkedIn